commitments
Onze
verbintenissen

Duurzaamheid

fond-sustainable
Champs à renseigner
Texte

De vier kerngebieden die de basis vormen van Boortmalt's duurzaamheidsstrategie zijn Waterbesparing, Duurzame landbouw, Gezondheid & Veiligheid, en Energie-efficiëntie & Emissiereductie. De overige materiële kwesties zijn ondergebracht in vijf ondersteunende gebieden: Afvalvermindering, Traceerbaarheid en Transparantie, Gemeenschap & Betrokkenheid, Bedrijfsethiek & Gedragscode voor leveranciers en Diversiteit, Inclusie & Gelijkheid.

Bericht van de CEO

Champs à renseigner
Citation

Bij Boortmalt is duurzame ontwikkeling niet alleen een plicht, maar vooral ook een passie. Wij zijn vastbesloten om een verschil te maken en wij verbinden ons om de Meesters van Duurzaamheid in Mout te zijn.

Infos citation
Yvan SCHAEPMAN, Boortmalt CEO
Champs à renseigner
Image standard
Yvan-Schaepman
fond-sustainable
Champs à renseigner

Wij promoten de voortdurende verbetering van landbouwmethodes via lokale bevoorradingsprogramma's die voorrang geven aan milieuvriendelijke praktijken die gunstig zijn voor de lokale gemeenschappen.

Champs à renseigner

Wij benadrukken voortdurend het belang van waterbesparing en zoeken naar alle mogelijke manieren om water zo efficiënt mogelijk te gebruiken en, waar mogelijk, gezuiverd afvalwater te hergebruiken. In een wereld waar waterschaarste een realiteit is, zien wij het als onze verantwoordelijkheid om het meest waterbesparende moutproces toe te passen.

Champs à renseigner

Om ons milieu te beschermen, moeten we allemaal actie ondernemen als het gaat om de uitstoot van broeikasgassen. We committeren ons aan het 1.5 °C-scenario van het Akkoord van Parijs door onze ecologische voetafdruk te verkleinen door te investeren in alternatieve energie, door onze behoefte aan energie te verminderen, hernieuwbare energie in te kopen en samen te werken met onze leveranciers en landbouwers om tot koolstofneutrale brouwgerst te komen.

Champs à renseigner

Wij bevorderen een open en proactieve gezondheids- en veiligheidscultuur met de volledige betrokkenheid van onze mensen en stakeholders via een sterk, zichtbaar leiderschap. Wij zijn er trots op dat wij op die manier een van de veiligste plaatsen om te werken zijn geworden.

fond-sustainable
Champs à renseigner
Wij streven naar ‘nulstort’ door onze productie en die van de landbouwers met wie we samenwerken voortdurend te optimaliseren en alternatieve gebruiksmogelijkheden voor onze bijproducten te vinden, en zo bij te dragen tot de algemene VN-doelstelling om de voedselverspilling tegen 2030 wereldwijd te halveren. Wij streven ook naar vermindering van het afval van onze verpakkingen door alleen volledig recyclebare en gerecyclede zakken en voeringen te gebruiken in samenwerking met onze klanten.
Champs à renseigner

Wij zijn ervan overtuigd dat het van cruciaal belang is een volledig betrouwbaar, transparant en traceerbaar beeld te geven van de weg die onze mout aflegt, van de gerst op het veld tot de mout bij de brouwer of distilleerder, zodat de eindconsument weloverwogen beslissingen kan nemen over het bier of de whisky die hij wil drinken.

Champs à renseigner

Wij erkennen de belangrijke rol die lokale gemeenschappen spelen en wij zijn van mening dat onze activiteiten en de gemeenschappen waarin wij actief zijn, goed met elkaar verbonden moeten zijn. Wij zijn ervan overtuigd dat sterke en duurzame gemeenschappen de basis vormen van onze toekomst en dat wij, door partnerschappen en sponsoring, samen het verschil kunnen maken.

Champs à renseigner

Wij verbinden ons ertoe zaken te doen op een ethisch verantwoorde manier. We staan allemaal achter onze Handleiding Bedrijfsethiek, die een uitgebreide gedragscode van Axereal is, en we verwachten hetzelfde gedrag van onze zakenpartners.

Champs à renseigner

Wij streven naar een inclusieve en diverse werkplek waar medewerkers zich altijd gesterkt, gerespecteerd en gewaardeerd voelen en waar hun vaardigheden, kennis en creativiteit worden gekoesterd en de drijvende kracht zijn achter onze ambitie om de Masters of Malt te zijn.

Champs à renseigner
Actions
Champs à renseigner

Filter onze acties volgens de Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling(en) van de VN die u interesseren:

Als medeorganisator van de Irish Malting Barley Excellence Awards samen met Diageo, is Boortmalt

Op 20 december 2022 legde Yvan Schaepman, CEO van Boortmalt, samen met de projectpartners symboli