Water conservation
Water
besparing

Water besparing

Steeping malt
Champs à renseigner
Texte

Wij benadrukken voortdurend het belang van waterbesparing en zoeken naar alle mogelijke manieren om water zo efficiënt mogelijk te gebruiken en, waar mogelijk, gezuiverd afvalwater te hergebruiken. In een wereld waar waterschaarste een realiteit is, zien wij het als onze verantwoordelijkheid om het meest waterbesparende moutproces toe te passen.

water
Champs à renseigner
Texte

Voor het moutproces is water nodig tijdens het weken en kiemen. Daarvoor is schoon en drinkbaar water onontbeerlijk. Wij beschouwen water als een steeds schaarser goed en nemen onze verantwoordelijkheid om onze inspanningen voor waterbesparing te verbeteren dan ook zeer ernstig. In al onze fabrieken koesteren we een gevoel van innovatie en moedigen we onze medewerkers aan om grenzen te verleggen, wat zijn vruchten heeft afgeworpen: we behoren regelmatig tot het beste kwartiel in de sector wat efficiënt watergebruik betreft, met recentelijk 4 van onze fabrieken in de wereldwijde top 8.

Image standard
waterflow
Water actions
boortmalt goals