Business ethics
Beleids en bedrijfsethische
documenten

Beleids en bedrijfsethische documenten

Champs à renseigner
Image
nl
We verwachten van onze leveranciers, inclusief hun eigen onderaannemers, dat ze onze Gedragscode voor leveranciers naleven en we behouden ons het recht voor om audits uit te voeren om ervoor te zorgen dat de vereisten die in onze Gedragscode zijn uiteengezet, worden nageleefd. Als een audit niveaus van niet-naleving aan het licht brengt, moet de leverancier een gedetailleerd actieplan voor corrigerende maatregelen verstrekken.