Certifications
Certificeringen
& LIDMAATSCHAPPEN

Certificeringen

Champs à renseigner
Champs à renseigner
Texte

Om ons te helpen onze verbintenissen na te komen en aan te tonen en te zorgen voor samenhang op al onze locaties, hebben wij ervoor gekozen onze activiteiten af te stemmen op een aantal belangrijke certificeringen, lidmaatschappen en rapportagenormen. Door onze risico's en kansen te evalueren, hebben wij een certificeringsbeheersysteem opgebouwd dat gericht is op de naleving van alle wettelijke, regelgevende en zakelijke vereisten. Dit is verder versterkt door programma's die zich richten op ‘mens en planeet’ en die in lijn zijn met onze duurzaamheidsverbintenissen. Bovendien wordt de diversiteit van onze locaties benut om een beter inzicht te krijgen in de vele verschillende eisen en om beste praktijken en ervaringen uit te wisselen.

Champs à renseigner
Image
FSCC 22000

 

ISO/FSCC 22000

 

Wij nemen de veiligheid van onze producten zeer serieus, ongeacht of ze nu bestemd zijn voor menselijke of dierlijke consumptie en we hebben ervoor gekozen op al onze locaties de ISO/FSSC 22000-certificering te behalen om te garanderen dat wij veilig en hoogwaardig mout en voeder produceren.

Zo kunnen wij onze klanten de zekerheid bieden en de informatie verstrekken die zij nodig hebben voor de ingrediënten die in de producten gaan die zij aan consumenten of dieren leveren.

Champs à renseigner
Image
Organic food

 

Biologische certificering

 

Naast voedselveiligheid hebben wij ook een biologische certificering verkregen voor de mout die in 7 van onze fabrieken wordt geproduceerd.

Deze locaties voldoen aan de eisen van de plaatselijke Origin Green of gelijkwaardige programma's die de levensmiddelenindustrie in staat moeten stellen meetbare duurzaamheidsdoelstellingen vast te stellen en te verwezenlijken.

Champs à renseigner
Image
ISO 45001

 

ISO 45001

 

Wij zetten ons in voor een veilige werkplek voor al onze werknemers, aannemers en iedereen die onze locaties bezoekt. De ISO 45001-certificering biedt een kader, evenals de waarborg voor naleving van de wettelijke en zakelijke vereisten, voor het opbouwen en bevorderen van een robuust gezondheids- en veiligheidssysteem.


Deze certificering is een belofte aan onze teams en een verklaring dat wij evenveel belang hechten aan onze interne als aan externe belanghebbenden.

Champs à renseigner
Image
ISO 14001

 

ISO 14001

 

Wij volgen de principes van ISO 14001 om onze impact op het milieu te beoordelen en te beheren en om aan alle lokale eisen te voldoen.

Met de nadruk op het gebruik van hulpbronnen, het verminderen van emissies en afval en milieucertificering is er een waarborg met de praktijken die wij hebben ingevoerd.

Champs à renseigner
Image
cdp

 

KLIMAATVERANDERING & WATERBEHEER

 

Om onze milieu-inspanningen af te stemmen op externe kaders, rapporteren we jaarlijks aan CDP en zijn we er trots op dat we in 2019 een B+ rating hebben behaald voor zowel klimaatverandering als waterbeheer.

Champs à renseigner
Image
Farming Practices

 

SAI & Equivalenten
In elke regio werken wij nauw samen met externe partners aan de certificering van landbouwers, vaak in afstemming op de behoeften van de klant. Wij werken samen
met: Irish Grain Assurance Scheme (IGAS) in Ierland, Red Tractor England, Scottish Quality Crops (SQC) in Schotland, SAI voor Frankrijk en Argentinië, en SICC voor Australië.

 

Cool Farm Tool
Wij zijn lid van de Cool Farm Alliance en gebruiken de Cool Farm Tool om de activiteiten van onze landbouwers vast te leggen met als doel een beter inzicht te krijgen in de koolstofvoetafdruk van de gerst die wij inkopen. Deze informatie wordt vervolgens gedeeld en gebruikt voor benchmarking en het delen van de beste praktijken om verbeteringen bij alle landbouwers te stimuleren.

Champs à renseigner
Image
ISO 50001

 

ISO 50001

 

Energieverbruik is een zeer belangrijke pijler van onze duurzaamheidsstrategie en daarom hebben wij gekozen voor ISO 50001-certificering om structuur te geven aan ons energiebeheerprogramma. Dit wordt bereikt door onze energie-hotspots te identificeren en een kader te bieden voor onze ontwerp- en aankoopstrategieën.

Champs à renseigner
Image
sedex

 

Aangezien mensen en ethiek het hart van elke organisatie vormen, leven wij de ethische code niet alleen na voor onze eigen medewerkers, maar ook voor die van onze klanten en leveranciers. Ons lidmaatschap van SEDEX ondersteunt onze inzet voor eerlijke arbeidspraktijken, het welzijn van onze medewerkers, de bedrijfsethiek en het milieu. De audits geven ons inzicht in wat en waar we kunnen verbeteren.