Waste reduction
Afval
vermindering

Zoeken

Afval vermindering

commitments
Champs à renseigner
Texte

Wij streven naar ‘nulstort’ door onze productie en die van de landbouwers met wie we samenwerken voortdurend te optimaliseren en alternatieve gebruiksmogelijkheden voor onze bijproducten te vinden, en zo bij te dragen tot de algemene VN-doelstelling om de voedselverspilling tegen 2030 wereldwijd te halveren. Wij streven ook naar vermindering van het afval van onze verpakkingen door alleen volledig recyclebare en gerecyclede zakken en voeringen te gebruiken in samenwerking met onze klanten.

Malt expertise
0
Landfield by 2030
>
50
%
Packaging recycled or reused by 2030
Champs à renseigner
Texte

Wereldwijd wordt ongeveer een derde van het voedsel verspild en in een recent rapport van de Intergouvernementele Werkgroep inzake Klimaatverandering (IPCC) staat dat voedselverspilling in de periode 2010-2016 heeft bijgedragen aan de totale wereldwijde uitstoot van broeikasgassen (8 tot 10%). De VN-doelstelling 12 inzake Duurzame Ontwikkeling heeft tot doel tegen 2030 de wereldwijde voedselverspilling per hoofd van de bevolking te halveren, zowel op het niveau van de detailhandel als op dat van de individuele consument en de voedselverspilling in de productie- en toeleveringsketens te verminderen.

Als moutproducenten herwaarderen wij het grootste deel van ons proces-'afval' als bijproducten. De organische afvalstromen, zoals de kleine gerst en de moutresten, worden gebruikt als veevoeder, omdat ze rijk zijn aan eiwitten. De resterende afvalstromen worden gebruikt als meststof of biomassa en dragen bij tot de energieproductie in onze eigen of externe installaties.

Champs à renseigner
Texte

Wat het verpakkingsafval betreft gebruiken wij zeer weinig verpakkingsmateriaal in onze productstroom van landbouwer tot klant door zoveel mogelijk in bulkwagens, schepen, binnenschepen en spoorwagons te vervoeren. Indien dit niet mogelijk is door een gebrek aan faciliteiten bij de klant, wordt het mout verpakt in grote zakken van 25/50 kg of in containers met voering. Deze zakken en voeringen bestaan hoofdzakelijk uit polypropyleen en LDPE-voeringen, die reeds voor 100% recyclebaar zijn.

Naast onze interne ambitie om tegen 2030 het storten van afval tot nul te herleiden, zullen wij samen met onze klanten op zoek gaan naar manieren om hun verpakkingsbehoeften te verminderen en het verpakkingsmateriaal te recycleren. Wij zullen er ook voor zorgen dat alle verpakkingen ten minste gedeeltelijk van gerecyclede materialen zijn gemaakt. In sommige landen maken wij reeds deel uit van nationale recyclingorganisaties, zoals REPAK in Ierland, en wij zijn van plan om in alle landen aan soortgelijke initiatieven deel te nemen.

actions
Champs à renseigner
boortmalt goals