Ontwikkelingen

Ontwikkelingen

Innovatie

Innovatie

Duurzaamheid

Duurzaamheid

Evenementen

Evenementen

Start werkzaamheden Warmtenetwerk Antwerpen Noord

indaver6
Champs à renseigner
Texte

Op 20 december 2022 legde Yvan Schaepman, CEO van Boortmalt, samen met de projectpartners symbolisch de eerste leiding van het Warmtenet Antwerpen Noord. Dit grootschalige warmtenet verwerkt door Indaver zal Boortmalt in staat stellen om vanaf 2024 mout te produceren met restwarmte in plaats van fossiele brandstof. Dit is een grote stap voorwaarts in de Horizon Net-Zero Carbon strategie van Boortmalt.

indaver2

 

Warmtenet Antwerpen Noord benut de restwarmte van de draaitrommelovens van Indaver waar industrieel afval thermisch wordt verwerkt. Boortmalt, dat een langetermijnengagement aanging, zal deze warmte gebruiken in zijn industrieel proces. In een tweede fase zal het bedrijf Fluvius er een stadsverwarmingsnet aan koppelen, waardoor scholen, openbare gebouwen en 3.200 huishoudens uit twee districten in het noorden van Antwerpen hun warmtevoorziening op een meer duurzame manier kunnen betrekken. In totaal zal het net een capaciteit hebben van ongeveer 150 GWh/jaar. Daarmee is dit net een sleutelelement voor het stedelijk klimaatbeleid van Antwerpen, dat de stad klimaatneutraal wil maken. Dit net wordt het eerste 'open access' warmtenet in België.

indacer3

 

Doordat Boortmalt en de residentiële gebruikers geen fossiele brandstoffen meer hoeven te gebruiken, wordt aanzienlijk bespaard op aardgas. De overgang van fossiele brandstoffen naar restwarmte betekent ook een vermindering van de CO2-uitstoot met 80.000 ton per jaar (wanneer de volledige capaciteit van het warmtenet wordt benut). Dit komt overeen met de jaarlijkse uitstoot van 25 000 Antwerpse huishoudens.

indaver4

 

Dit project past perfect binnen de doelstellingen van Boortmalt, zoals Yvan Schaepman uitlegt: "Duurzaamheid staat centraal in onze bedrijfsstrategie. Wij zijn vastbesloten om een verschil te helpen maken. We werken aan een reeks concrete doelstellingen in lijn met onze SBTi 1,5°C-verbintenis om onze koolstofvoetafdruk tegen 2030 te halveren. Maar we gaan nog een stap verder en bekijken nu al hoe we onze emissies ruim voor 2050 naar "0" kunnen brengen. Wij geloven ook in de kracht van samenwerking om deze ambities te verwezenlijken. Dit project past helemaal in die aanpak en we zijn er bijzonder trots op, want Antwerpen is onze grootste vestiging en ons hoofdkantoor is hier gevestigd."