safetybanner
Gezondheid
& veiligheid

Gezondheid & veiligheid

health-commitments
Champs à renseigner
Texte

Wij bevorderen een open en proactieve gezondheids- en veiligheidscultuur met de volledige betrokkenheid van onze mensen en stakeholders via een sterk, zichtbaar leiderschap. Wij zijn er trots op dat wij op die manier een van de veiligste plaatsen om te werken zijn geworden.

together-safety
100
%
Operating sites Accident-free
0
People injured
Champs à renseigner
Texte

TOGETHER, Masters of Safety

Aangezien mensen onze grootste troef zijn, zijn wij er trots op dat we de veiligheid van onze medewerkers bevorderen en tot prioriteit maken via ons programma ‘TOGETHER, Masters of Safety’. Ons doel is een proactieve gezondheids- en veiligheidscultuur te ontwikkelen waarbij werknemers en andere belanghebbenden worden betrokken. Veiligheidsbewustzijn en veilig gedrag zijn de norm bij alles wat wij doen, en wij denken positief na over onze eigen veiligheid en die van onze collega's en bezoekers, zodat wij ons uiteindelijke doel van nul ongevallen kunnen bereiken.

De kracht van ons veiligheidsprogramma ligt in de combinatie van een solide nalevingskader en de betrokkenheid van alle Boortmalt-medewerkers. Het nalevingskader omvat relevante organisatorische aangelegenheden zoals beleid, normen, prestatiekernindicatoren (PKI's), doelstellingen en rapportages.

De betrokkenheid van onze werknemers zorgt ervoor dat we van een reactieve naar een proactieve aanpak kunnen gaan en dat we een intrinsieke motivatie ontwikkelen om zo veilig mogelijk te werken. Dit geeft de garantie dat onze werknemers actieve veiligheidsambassadeurs worden en dat veiligheid een integraal onderdeel is van ieders dagelijkse activiteiten.
Wij hebben de noodzakelijke voorwaarden geschapen om ons doel van een onderling samenhangende veiligheidscultuur te bereiken. Het begint met een zichtbaar top-down engagement van het management dat veiligheid beschouwt als een kernbedrijfswaarde die niet in het gedrang mag worden gebracht door andere bedrijfsbelangen zoals kosten, tijdschema's en kwaliteit.

Leidinggevenden geven het goede voorbeeld en zijn actief betrokken bij alle veiligheidsgerelateerde activiteiten. Zij bespreken veiligheid proactief in elke vergadering en wonen specifiek overleg bij, nemen deel aan veiligheidstrainingen, dragen de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen, bespreken onveilige situaties en nog veel meer. Dit is ook het fundament waarop de betrokkenheid van de werknemers wordt gebouwd.

Wij moedigen werknemers aan deel te nemen aan veiligheidsprogramma's en op de naleving van prestatienormen toe te zien om de motivatie te stimuleren. Positief veiligheidsgedrag en positieve veiligheidsprestaties van onze werknemers worden erkend, initiatieven worden ondersteund en suggesties voor verbeteringen worden altijd aangemoedigd. Op die manier werken wij elke dag aan het verder vergroten van de betrokkenheid van onze medewerkers.

health-actions
boortmalt goals