Duurzaamheid

Duurzaamheid

Thermische zonne-energiecentrale

Thermal Solar Power Plant
Champs à renseigner
Texte

Duurzame energie: de mouterij Boortmalt in Issoudun, Kyotherm en ADEME kondigen officieel de ingebruikname aan van de thermische zonne-energiecentrale van de site, de grootste installatie in zijn soort die een industriële site in Frankrijk van stroom voorziet.


Eerst was er warmtekrachtkoppeling en biomassa, en nu kan de mouterij Boortmalt in Issoudun putten uit thermische zonne-energie voor zijn verwarmingsbehoeften. Op 20 september 2021 werd op de site een thermische zonne-energiecentrale met een oppervlakte van 14.252 vierkante meter ingehuldigd, gefinancierd door Kyotherm met de steun van ADEME.

De faciliteit genereert 8,5 GWh duurzame, koolstofarme warmte per jaar, wat neerkomt op ongeveer 10% van de behoeften van de site. Met deze voorziening kan de jaarlijkse lozing van 2.100 ton CO2 in de atmosfeer worden vermeden, ofwel het jaarlijkse equivalent van de uitstoot van 1.050 auto's. Dankzij deze nieuwe faciliteit komt nu 50% van de warmte die nodig is om de mouterij te laten draaien uit duurzame bronnen.

Dit aandeel zal de komende jaren toenemen. Duurzame ontwikkeling: een pijler van het Axereal coöperatiemodel

“De mouterij Issoudun, de historische verwerkingslocatie voor de moutactiviteiten van de coöperatie, heeft een essentiële rol gespeeld in onze industriële ontwikkeling. Door de jaren heen is het erin geslaagd gelijke tred te houden met veranderende tijden en geavanceerde technologie te integreren voor een steeds duurzamere moutproductie. Vandaag belichaamt het perfect de dynamiek van ons voorwaartse momentum, aangezien we ernaar streven de landbouw- en voedseltransitie te versnellen”, verklaart Jean-François Loiseau, voorzitter van de Axereal Group.

Deze grootschalige faciliteit is representatief voor de algemene strategie voor duurzame ontwikkeling van de Axereal Group.

“We willen onze winstgevendheid verhogen, met name door te focussen op de structurering van onze kanalen. Milieuvriendelijke productie, hoge milieuwaarde, koolstofarme kanalen en nieuwe generatie graanopslag zijn allemaal onderwerpen waarin we een leidende rol op ons nemen, evenals op vele andere gebieden. Elke stap naar een duurzamere productie is een volgende stap om te voldoen aan de verwachtingen van onze klanten, en uiteindelijk ook van de consumenten”, zegt Paul-Yves L’Anthoën, CEO van Axereal Group.

Van het verkleinen van de CO2-voetafdruk een prioriteit maken voor 's werelds grootste moutproducent: Boortmalt Het op een duurzame manier produceren van mout vereist een dagelijkse inzet voor continue verbetering. Het verminderen van het energieverbruik en de uitstoot is een van de vier hoofddoelstellingen van Boortmalt voor duurzame ontwikkeling, samen met waterbesparing, duurzame landbouw en gezondheids- en veiligheidskwesties.

“Ons doel is om tegen 2030 de CO2-uitstoot van Boortmalts activiteiten wereldwijd met minstens 50% te verminderen, in lijn met de klimaatakkoorden van Parijs”, zegt Yvan Schaepman, CEO van Boortmalt.

Boortmalt investeert al enkele jaren in alternatieve energiebronnen om de CO2-uitstoot te verminderen en het verbruik van fossiele brandstoffen te beperken. De locatie van Issoudun is een van de meest geavanceerde mouterijen in het proces van koolstofreductie, zoals het met deze nieuwste ontwikkeling maar weer eens aantoont. ADEME en Kyotherm: belangrijke partners in dit ambitieuze project Dit project voor thermische zonne-energiecentrales was de winnaar van de RFP 2018 voor "Grootschalige thermische zonne-installaties", uitgegeven door ADEME, het Franse agentschap voor ecologische transitie. Het doel van het initiatief is de opkomst aan te moedigen van kanalen die concurrerende energieoplossingen kunnen voorstellen. “

Een overeenkomst, gesloten op 5 december 2018 met ADEME, leverde het Issoudun-mouterijproject een subsidie ​​van meer dan € 3 miljoen op, evenals terugbetaalbare steun van meer dan € 500.000, wat aanzienlijk bijdroeg aan zijn concurrentievermogen”, legt Mohamed Amjahdi uit, Regionaal directeur van ADEME Centre-Val de Loire.

Het project is ontwikkeld en gefinancierd door Kyotherm. Het bedrijf financiert thermische zonne-energieprojecten door middel van aandelenfinanciering met geoptimaliseerde kapitaalkosten. Voor dit project kon het beroep doen op de steun van experts op dit gebied: NewHeat voor het projectbeheer en de exploitatie van de installatie (met optimalisatie van de thermische zonne-opbrengst); Savosolar voor het ontwerp en de bouw van de zonnepanelen; Sunoptimo voor het ontwerp en de bouw van de hydraulische apparatuur; Dalkia voor de integratie van het zonnesysteem in de bestaande installaties; en Eiffage voor het ontwerp en de bouw van de tank.

Kyotherm werd ook ondersteund door Crédit Coopératif voor de bankfinanciering. Alle energiefinanciering van deze bank gaat naar hernieuwbare energie. De bank heeft de ondersteuning van dit soort lokale en koolstofarme projecten al 15 jaar tot een belangrijk speerpunt van haar financieringsbeleid gemaakt.

“Kyotherm is verheugd dat de speciale financiële engineering die voor het Issoudun-project is geïmplementeerd, is erkend door het International Energy Agency, dat Kyotherm de 2019 ‘Solar Award’ in de categorie ‘Heating & Cooling’ heeft toegekend. Kyotherm zal met overtuiging de financiële

Vidéo
Video URL