MVO

vert

Duurzaam ondernemen

vert

Het verminderen van onze ecologische voetafdruk

Wij willen voldoen aan ambitieuze energiebesparingsdoelstellingen.

Eesten vereist een grote hoeveelheid energie. Daarom maken de meeste van onze grote vestigingen gebruik van warmtekrachtcentrales die aardgas omzetten in elektriciteit en bruikbare warmte. 

Wamtekrachtcentrales besparen energie doordat zij de warmte opvangen in plaats van deze te laten ontsnappen, zoals bij thermische centrales of warmtemotoren wel gebeurt. 

De opgevangen warmte kan vervolgens gebruikt worden in het eestproces. Wij besparen dus energie door gebruik te maken van de warmte die anders verloren zou gaan. 

In de nabije toekomst hopen we onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen verder terug te dringen door onze eigen bijproducten en sommige nevenproducten, zoals het stro geproduceerd door onze moedermaatschappij, om te zetten in biogas, groene warmte en groene stroom. 

Boortmalt is vrijwillig toegetreden tot het Convenant Energiebenchmarking van de Vlaamse overheid om zijn energieverbruik verder te rationaliseren.

 

vert

Gezondheid en veiligheid

De gezondheid en veiligheid van onze meewerkers blijft onze absolute prioriteit

Boortmalt streeft ernaar de risico’s die eigen zijn aan onze sector tot een minimum te beperken of te elimineren. Wij leiden onze werknemers op met specifieke verplichte veiligheidstrainingen. Ook het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen is verplicht in al onze vestigingen.
Al onze activiteiten, d.w.z. wat we doen en hoe we het doen, voldoen aan de ATEX-normen voor beste praktijken. Bovendien streven we voortdurend naar betere en veiligere productiemethoden om de mogelijkheid van een stofexplosie in al onze vestigingen verder te beperken.  

 

vert

Waterverbruik

Omdat voor moutproductie een aanzienlijke hoeveelheid drinkwater nodig is, zijn al onze productiefaciliteiten uitgerust met waterzuiveringsinstallaties. Bij het traditionele mouten was er ruim 5 kubieke meter water nodig om één ton mout te produceren. Hoewel het verbruik nu beperkt is tot 4 kubieke meter per ton, produceert Boortmalt momenteel een ton mout met minder dan 3 kubieke meter water.

Wij streven ernaar om meer mout te produceren met minder water en blijven investeren in technologie, zoals de membraanbioreactor in onze Antwerpse vestiging. Wij willen het waterverbruik nog verder terugdringen door afvalwater om te zetten in drinkwater dat geschikt is om opnieuw te gebruiken in de moutproductie. Dit is een uitdaging die we graag op ons nemen ten voordele van onze activiteiten, de maatschappij en het milieu

 

vert

Gerstproductie

Op weg naar duurzame ontwikkeling

Alle gersttelers van Axereal verbouwen hun gewassen volgens een strikt beleid van duurzame ontwikkeling. 

Omdat duurzaamheid in de hele toeleveringsketen aan belang toeneemt, wil Boortmalt voldoen aan de verwachtingen van zijn klanten wat betreft moutkwaliteit, door duurzame teeltpraktijken toe te passen tijdens de productie van brouwgerst. 

In het kader van ons engagement voor duurzame landbouw is Boortmalt lid van het SAI-platform (Sustainable Agriculture Initiative) en een vooraanstaande deelnemer van het SAI-forum.